HillRom Basic Care Bed

 • Model / Serial
  J343BE4440, J343BE4441, J343BE4442, J343BE4443, J343BE4444, J343BE4445, J343BE4446, J343BE4447, J343BE4448, J343BE4449, J343BE4450, J343BE4451, J343BE4452, J343BE4453, J343BE4454, J343BE4455, J343BE4456, J343BE4457, K092BM1266, K092BM1267, K092BM1268, K092BM1269, K092BM1270, K092BM1271, K092BM1272, K092BM1273, K092BM1299, K092BM1300, K092BM1301, K092BM1302, K092BM1303, K092BM1304, K092BM1305, K092BM1306, K092BM1307, K093BM1308, K093BM1309, K093BM1310, K093BM1311, K093BM1312, K093BM1313, K093BM1314, K093BM1315, K093BM1316, K093BM1317, K093BM1318, K093BM1319, K093BM1320, K093BM1321, J233BM2121, J233BM2122, J233BM2123, J233BM2124, J233BM2125, J233BM2126, J233BM2127, J233BM2128, J233BM2129, J233BM2130, J233BM2131, J233BM2132, J233BM2133, J233BM2134, J233BM2135, J233BM2136, J233BM2137, J233BM2138, J233BM2139, J233BM2140, J233BM2141, J233BM2142, J233BM2143, J233BM2144, J233BM2145, J233BM2146, J233BM2147, J233BM2148, J233BM2149, J233BM2150, J233BM2151, J233BM2152, J233BM2153, J233BM2154, J233BM2155, J233BM2156, J233BM2157, J233BM2158, J233BM2159, J233BM2160, J233BM2161, J233BM2162, J233BM2163, J233BM2164, J233BM2165, J233BM2166, J233BM2167, J233BM2168, J233BM2169, J233BM2170, J233BM2171, J233BM2172, J233BM2173, J233BM2174, J233BM2175, J233BM2176, J233BM2177, J233BM2178, J233BM2179, J233BM2180, J233BM2181, J233BM2182, J233BM2183, J233BM2184, J233BM2185, J233BM2186, J233BM2187, J233BM2188, J233BM2189, J233BM2190, J233BM2191, J233BM2192, J233BM2193, J233BM2194, J233BM2195, J233BM2196, J233BM2197, J233BM2198, J233BM2199, J233BM2200, J233BM2201, J233BM2202, J233BM2203, J233BM2204, J233BM2205, J233BM2206, J233BM2207, J233BM2208, J233BM2209, J233BM2210, J236BM2211, J236BM2212, J236BM2213, J236BM2214, J236BM2215, J236BM2216, J236BM2217, J236BM2218, J236BM2219, J236BM2220, J236BM2221, J236BM2222, J236BM2223, J236BM2224, J236BM2225, J236BM2226, J236BM2227, J236BM2228, J236BM2229, J236BM2230, J236BM2231, J236BM2232, J236BM2233, J236BM2234, J236BM2235, J236BM2236, J236BM2237, J236BM2238, J236BM2239, J236BM2240, J236BM2241, J236BM2242, J236BM2243, J236BM2244, J236BM2245, J236BM2246, J236BM2247, J236BM2248, J236BM2249, J236BM2250, J236BM2251, J236BM2252, J236BM2253, J236BM2254, J236BM2255, J237BM2256, J237BM2257, J237BM2258, J237BM2259, J237BM2260, J237BM2261, J237BM2262, J237BM2263, J237BM2264, J237BM2265, J237BM2266, J237BM2267, J237BM2268, J237BM2269, J237BM2270, J237BM2271, J237BM2272, J237BM2273, J237BM2274, J237BM2275, J237BM2276, J237BM2277, J237BM2278, J237BM2279, J237BM2280, J237BM2281, J237BM2282, J237BM2283, J237BM2284, J237BM2285, J237BM2286, J237BM2287, J237BM2288, J237BM2289, J237BM2290, J243BM2507, J243BM2508, J243BM2509, J243BM2510, J243BM2511, J243BM2512, J343BM4436, J343BM4437, J343BM4438, J343BM4439, K151BM2179, K151BM2180, K151BM2181, K151BM2182, K151BM2183, K151BM2184, K151BM2185, K154BM2536, K154BM2537, K154BM2538, J301BM3948, J301BM3949, J301BM3950, J301BM3951, J301BM3952, K071BM1274, K071BM1275, K071BM1276, K071BM1277, K071BM1278, K071BM1279, K071BM1280, K071BM1281, K071BM1282, K071BM1283, K071BM1284, K071BM1285, K071BM1286, K071BM1287, K071BM1288, K071BM1289, K071BM1290, K071BM1291, K071BM1292, K071BM1293, K072BM1294, K072BM1295, K072BM1296, K072BM1297, K072BM1298, J324BM4162, J324BM4163, J324BM4164, J324BM4165, J324BM4166, J324BM4167, J324BM4168, J324BM4169, J324BM4170, J324BM4171, J324BM4172, J324BM4173, J324BM4174, J324BM4175, J324BM4176, J324BM4177, J324BM4178, J324BM4179, J324BM4180, J324BM4181, J324BM4182, J324BM4183, J324BM4184, J324BM4185, J324BM4186, J324BM4187, J324BM4188, J324BM4189, J324BM4190, J324BM4191, J324BM4192, J324BM4193, J324BM4194, J324BM4195, J324BM4196, J324BM4197, J324BM4198, J325BM4199, J325BM4200, J325BM4201, J325BM4202, J325BM4203, J325BM4204, J325BM4205, J325BM4206, J325BM4207, J325BM4208, J325BM4209, J325BM4210, J325BM4211, J325BM4212, J325BM4213, J325BM4214, J274BM3372, J274BM3373, J274BM3374, J274BM3375, J274BM3376, J274BM3377, J274BM3378, J274BM3379, J274BM3380, J274BM3381, J274BM3382, J274BM3383, J274BM3384, J274BM3385, J274BM3386, J274BM3387, J274BM3388, J274BM3389, J274BM3390, J274BM3391, J274BM3392, J274BM3393, J274BM3394, J274BM3395, J274BM3396, J274BM3397, J274BM3398, J274BM3399, J274BM3400, J274BM3401, J274BM3402, J274BM3403, J274BM3404, J255BM2729, J255BM2730, J255BM2731, J255BM2732, J255BM2733, J255BM2734, J255BM2735, J255BM2736, J255BM2737, J255BM2738, J255BM2739, J255BM2740, J255BM2741, J255BM2742, J255BM2743, J255BM2744, J255BM2745, J255BM2746, J255BM2747, J255BM2748, J255BM2749, J255BM2750, J255BM2751, J255BM2752, J255BM2753, J255BM2754, J255BM2755, J255BM2756, J255BM2757, J255BM2758, J255BM2759, J255BM2760, J255BM2761, J255BM2762, J255BM2763, J255BM2764, J255BM2765, J255BM2766, J255BM2767, J255BM2768, J255BM2769, J255BM2770, J255BM2771, J255BM2772, J292BM3721, J292BM3722, J292BM3723, J292BM3724, J292BM3725, J292BM3726, J292BM3727, J292BM3728, J292BM3729, J292BM3730, J292BM3731, J292BM3732, J292BM3733, J292BM3734, J292BM3735, J292BM3736, J292BM3737, J292BM3738, J292BM3739, J292BM3740, J292BM3741, J292BM3742, J292BM3743, J292BM3744, J292BM3745, J292BM3746, J292BM3747, J292BM3748, J292BM3749, J292BM3750, J292BM3751, J292BM3752, J292BM3753, J292BM3754, J292BM3755, J292BM3756, J300BM3907, J300BM3908, J300BM3909, J300BM3910, J300BM3911, J300BM3912, J300BM3913, J300BM3914, J300BM3915, J300BM3916, J300BM3917, J300BM3918, J300BM3919, J300BM3920, J300BM3921, J300BM3922, J300BM3923, J300BM3924, J300BM3925, J300BM3926, J300BM3927, J300BM3928, J301BM3929, J301BM3930, J301BM3931, J301BM3932, J301BM3933, J301BM3934, J301BM3935, J301BM3936, J301BM3937, J301BM3938, J301BM3939, J301BM3940, J301BM3941, J301BM3942, J301BM3943, J301BM3944, J301BM3945, J301BM3946, J301BM3947, J301BM3953, J301BM3954, J301BM3955, J301BM3956, J301BM3957, J301BM3958, J301BM3959, J301BM3960, J301BM3961, J301BM3962, J301BM3963, J301BM3964, J301BM3965, J301BM3966, J301BM3967, J301BM3968, J301BM3969, J301BM3970, J322BM4105, J322BM4106, J322BM4107, J322BM4108, J322BM4109, K040BM0535, K040BM0536, K040BM0537, K040BM0538, K040BM0539, K041BM0540, K041BM0541, K041BM0542, K041BM0543, K041BM0544, K041BM0545, K041BM0546, K041BM0547, K041BM0548, K041BM0549, K041BM0550, K041BM0551, K041BM0552, K041BM0553, K041BM0554, K041BM0555, K041BM0556, K041BM0557, K041BM0558, K041BM0559, K041BM0560, K041BM0561, K041BM0562, K041BM0563, K041BM0564, K041BM0565, K041BM0566, K041BM0567, K041BM0568, K041BM0569, K041BM0570, K041BM0571, K041BM0572, K041BM0573, K041BM0574, K041BM0575, K041BM0576, K041BM0577, K041BM0578, K041BM0579, K041BM0580, K041BM0581, K041BM0582, K041BM0583, K041BM0584, K041BM0585, K041BM0586, K041BM0587, K041BM0588, K041BM0589, K042BM0590, K042BM0591, K042BM0592, K042BM0593, K042BM0594, K042BM0595, K042BM0596, K042BM0597, K042BM0598, K042BM0599, K042BM0600, K042BM0601, K042BM0602, K042BM0603, K042BM0604, K042BM0605, K042BM0606, K042BM0607, K042BM0608, K042BM0609, K042BM0610, K042BM0611, K042BM0612, K042BM0613, K042BM0614, K042BM0615, K042BM0616, K042BM0617, K042BM0618, K042BM0619, K042BM0620, K042BM0621, K042BM0622, K042BM0623, K042BM0624, K042BM0625, K042BM0626, K042BM0627, K042BM0628, K042BM0629, K042BM0630, K042BM0631, K042BM0632, K042BM0633, K042BM0634, K042BM0635, K042BM0636, K042BM0637, K042BM0638, K042BM0639, K043BM0640, K043BM0641, K043BM0642, K043BM0643, K043BM0644, K043BM0645, K043BM0646, K043BM0647, K043BM0648, K043BM0649, K043BM0650, K043BM0651, K043BM0652, K043BM0653, K043BM0654, K043BM0655, K043BM0656, K043BM0657, K043BM0658, K043BM0659, K043BM0660, K043BM0661, K043BM0662, K043BM0663, K043BM0664, K043BM0665, K043BM0666, K043BM0667, K043BM0668, K043BM0669, K043BM0670, K043BM0671, K043BM0672, K043BM0673, K043BM0674, K043BM0675, K043BM0676, K043BM0677, K043BM0678, K043BM0679, K043BM0680, K043BM0681, K043BM0682, K043BM0683, K043BM0684, K043BM0685, K043BM0686, K043BM0687, K043BM0688, K043BM0689, K044BM0690, K044BM0691, K044BM0692, K044BM0693, K044BM0694, K044BM0695, K044BM0696, K044BM0697, K044BM0698, K044BM0699, K044BM0700, K044BM0701, K044BM0702, K044BM0703, K044BM0704, K044BM0705, K044BM0706, K044BM0707, K044BM0708, K044BM0709, K044BM0710, K044BM0711, K044BM0712, K044BM0713, K044BM0714, K044BM0715, K044BM0716, K044BM0717, K044BM0718, K044BM0719, K044BM0720, K044BM0721, K044BM0722, K044BM0723, K044BM0724, K044BM0725, K044BM0726, K044BM0727, K044BM0728, K044BM0729, K044BM0730, K044BM0731, K044BM0732, K044BM0733, K044BM0734, K044BM0735, K044BM0736, K044BM0737, K044BM0738, K044BM0739, K045BM0740, K045BM0741, K045BM0742, K045BM0743, K045BM0744, K009BM0091, J355BM4754, J355BM4755, J355BM4756, J355BM4757, J355BM4758, J355BM4759, J355BM4760, J355BM4761, J355BM4762, J355BM4763, J355BM4764, J355BM4765, J355BM4766, J355BM4767, J355BM4768, J355BM4769, J355BM4770, J355BM4771, J355BM4772, J355BM4773, J355BM4774, J355BM4775, J355BM4776, J355BM4777, J355BM4778, J355BM4779, J355BM4780, J355BM4781, J355BM4782, J355BM4783, J355BM4784, J355BM4785, J355BM4786, J355BM4787, J355BM4788, J355BM4789, K009BM0092, K009BM0093, K009BM0094, K009BM0095, K009BM0096, K009BM0097, K009BM0098, K009BM0099, K009BM0100, K009BM0101, K009BM0102, K009BM0103, K009BM0104, K009BM0105, K009BM0106, K009BM0107, K009BM0108, K009BM0109, K009BM0110, K009BM0111, K009BM0112, K009BM0113, K009BM0114, K009BM0115, K009BM0116, K009BM0117, K009BM0118, K009BM0119, K009BM0120, K009BM0121, K010BM0122, K010BM0123, K010BM0124, K010BM0125, K010BM0126, K010BM0127, K010BM0128, K010BM0129, K010BM0130, K010BM0131, K010BM0132, K010BM0133, K010BM0134, K010BM0135, K010BM0136, K010BM0137, K010BM0138, K010BM0139, K010BM0140, K010BM0141, K010BM0142, K010BM0143, K010BM0144, K010BM0145, K010BM0146, K010BM0147, K010BM0148, K010BM0149, K010BM0150, K010BM0151, K010BM0152, K010BM0153, K010BM0154, K010BM0155, K010BM0156, K010BM0157, K010BM0158, K010BM0159, K010BM0160, K010BM0161, K010BM0162, K010BM0163, K010BM0164, K010BM0165, K010BM0166, K010BM0167, K010BM0168, K010BM0169, K010BM0170, K010BM0171, K011BM0172, K011BM0173, K011BM0174, K011BM0175, K011BM0176, K011BM0177, K011BM0178, K011BM0179, K011BM0180, K011BM0181, K011BM0182, K011BM0183, K011BM0184, K011BM0185, K011BM0186, K011BM0187, K011BM0188, K011BM0189, K011BM0190, K011BM0191, K011BM0192, K011BM0193, K011BM0194, K011BM0195, K011BM0196, K011BM0197, K011BM0198, K011BM0199, K011BM0200, K011BM0201, K011BM0202, K011BM0203, K011BM0204, K011BM0205, K011BM0206, K011BM0207, K011BM0208, K011BM0209, K011BM0210, K011BM0211, K011BM0212, K011BM0213, K011BM0214, K011BM0215, K011BM0216, K011BM0217, K011BM0218, K011BM0219, K011BM0220, K011BM0221, K012BM0222, K012BM0223, K012BM0224, K012BM0225, K012BM0226, K012BM0227, K012BM0228, K012BM0229, K012BM0230, K012BM0231, K012BM0232, K012BM0233, K012BM0234, K012BM0235, K012BM0236, K012BM0237, K012BM0238, K012BM0239, K012BM0240, K012BM0241, K012BM0242, K012BM0243, K012BM0244, K012BM0245, K012BM0246, K012BM0247, K012BM0248, K012BM0249, K012BM0250, K012BM0251, K012BM0252, K012BM0253, K012BM0254, K012BM0255, K012BM0256, K012BM0257, K012BM0258, K012BM0259, K012BM0260, K012BM0261, K012BM0262, K012BM0263, K012BM0264, K012BM0265, K012BM0266, K012BM0267, K012BM0268, K012BM0269, K012BM0270, K012BM0271, K013BM0272, K013BM0273, K013BM0274, K013BM0275, K013BM0276, K013BM0277, K013BM0278, K013BM0279, K013BM0280, K013BM0281, K013BM0282, K013BM0283, K013BM0284, K013BM0285, K013BM0286, K013BM0287, K013BM0288, K013BM0289, K013BM0290, K013BM0291, K013BM0292, K013BM0293, K013BM0294, K013BM0295, K013BM0296, K013BM0297, K013BM0298, K013BM0299, K013BM0300, K013BM0301, K013BM0302, K013BM0303, K013BM0304, K013BM0305, K013BM0306 and K016BM0322.
 • Product Classification
 • Device Class
  1
 • Implanted device?
  No
 • Distribution
  Worldwide Distribution -- Argentina, Bahrain, Bhutan, Brazil, Bulgaria, Chili, China, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, Eritrea, France, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Syria, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Turkey, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Venezuela, and Vietnam.
 • Product Description
  Hill-Rom Basic Care Bed, P1441A (Non-electric), Hill Rom Batesville, IN. || Intended for low to moderate acuity patients in the low end acute care area of the hospital.
 • Manufacturer
 • 1 Event

Manufacturer

 • Manufacturer Address
  Hill-Rom, Inc., 125 E Pearl St, 1069 State Route 46 East, Batesville IN 47006
 • Manufacturer Parent Company (2017)
 • Source
  USFDA

One device with a similar name

Learn more about the data here

 • Model / Serial
 • Product Classification
 • Device Class
  2
 • Implanted device?
  No
 • Distribution
  Worldwide Distribution -- Argentina, Bahrain, Bhutan, Brazil, Bulgaria, Chili, China, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, Eritrea, France, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Syria, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Turkey, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Venezuela, and Vietnam.
 • Product Description
  Hill-Rom Basic Care Bed, P1440A (Electric), Hill Rom Batesville, IN. || Intended for low to moderate acuity patients in the low end acute care area of the hospital.
 • Manufacturer