ARCHITECT c4000 Cuvette Segment (cuvette segment), reference 02P75-01; ARCHITECT c8000 Cuvette Segment (segment cuvettes) reference 01G46-01; ARCHITECT c16000 Cuvette Segment (segment cuvettes), reference 09D32-05