GROSHONG PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL VENOUS CATHETER TRAYS

  • Model / Serial
    Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZL0688); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZD1465); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZC1074); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUYL1323); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZB0323); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZA0513); Model Catalog: 0600630 (Lot serial: HUZB1191); Model Catalog: 0606560 (Lot serial: HUZA0561); Model Catalog: 0600600 (Lot serial: >10 NUMBERS CONTACT MFR); Model Catalog: 0600620 (Lot serial: >10 NUMBERS CONTACT MFR); Model Catalog: 0600650 (Lot serial: >10 NUMBERS CONTACT MFR); Model Catalog: 0600560 (Lot serial: >10 NUMBERS CONTACT MFR)
  • Product Description
    LEONARD CENTRAL VENOUS CATHETER;HICKMAN 10FR TRIPLE LUMEN CV CATHETER;HICKMAN CENTRAL VENOUS CATHETERS
  • Manufacturer
  • 1 Event

Manufacturer